Endring søndagslevering

Fra januar 2023 vil søndagsavisen kun bli distribuert som e-avis. Det siste året har en rekke kostnader knyttet til utgivelse av papiravis økt mye. Dette rammer oss særlig hardt på søndagene, ikke minst fordi distribusjonen er ekstra kostbar denne ukedagen. Les mer ved å klikke her.